Programlar Listesi

 

TS500 (Şubat 2000) ve 2007 deprem yönetmeliğine uygun.( toplam 729 sayfa )

 

     (betonarme kesit hesapları )excel dosyası sayfaları:

1- Tek donatılı dikdörtgen kesit donatı hesabı.

2- Çift donatılı dikdörtgen kesit donatı hesabı.

3- Tek donatılı tablalı kesit donatı hesabı.

4- Tek donatılı üçgen kesit donatı hesabı.

5- Tek donatılı altıgen kesit donatı hesabı.

6- Tek donatılı ters trapez kesit donatı hesabı.

7- Tek donatılı sandık kesit donatı hesabı.

8- Tek donatılı köprü kiriş kesit donatı hesabı.

9- Tek donatılı dikdörtgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

10- Çift donatılı dikdörtgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

11- Tek donatılı tablalı kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

12- Tek donatılı üçgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

13- Tek donatılı altıgen kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

14- Tek donatılı ters trapez kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

15- Tek donatılı sandık kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

16- Tek donatılı köprü kiriş kesit max moment taşıma kapasitesi hesabı.

17- Kolon veya kiriş atalet momenti hesabı.

18- Maksimum açıklık momenti ve kesme kuvvetleri hesabı.

19- Dikdörtgen Kolon donatı hesabı.

20- Kolon max moment taşıma kapasite hesabı.

21- Süneklik düzeyi normal kolon etriye hesabı.

22- Süneklik düzeyi yüksek kolon etriye hesabı.

23- Süneklik düzeyi normal kiriş etriye hesabı.

24- Süneklik düzeyi yüksek kiriş etriye hesabı.

25- Kısa konsol hesabı.(1)

26- Kısa konsol hesabı.(2)

27- Kolon boyuna donatı bindirme hesabı.

28- Kiriş&Döşeme donatı hesabı.

29- Kiriş açıklık&mesnet minimum donatı hesabı 

30- Çift & tek doğrultuda çalışan döşeme hesabı. (7 sayfa)

31- Kolonların kirişlerden güçlü olma şartının sağlaması hesabı.

32- Kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği hesabı.

33- Narin kolon hesabı.

34- Perde minimum donatı ve boyutlandırması hesabı.

35- İki açıklıklı sürekli temel hesabı.

36- Kiriş kesme ve burulma hesabı.

37- Çelik üzeri yerinde dökme beton ile oluşturulan kesitte sürtünme kesme hesabı.

   

( Kolon taşıma kapasite hesapları ) excel dosyası sayfaları:

1- Altı kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı. 

2- Sekiz kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı. 

3- Sekizgen fretli kolon taşıma kapasite hesabı. 

4- Dikdörtgen iç boşluklu kolon taşıma kapasite hesabı.

5- Yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

6- Dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.(1)

7- "T" kolon taşıma kapasite hesabı.

8- "I" kolon taşıma kapasite hesabı.

9- "L" kolon taşıma kapasite hesabı.

10- Üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.(1)

11- Köprü orta ayak (içi boş) kolon taşıma kapasite hesabı.

12- Artı şeklinde kolon taşıma kapasite hesabı.(1)

13- Sekiz kenarlı içi boş kolon taşıma kapasite hesabı.

14- Kritik perde yüksekliği boyunca perde taşıma kapasite hesabı.

15- Kritik perde yüksekliği boyunca dişli perde taşıma kapasite hesabı.

16- Kritik perde yüksekliği boyunca "U" perde taşıma kapasite hesabı.

17- Yamuk şeklinde kolon taşıma kapasite hesabı.

18- İçi boş yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

19- Kare fretli kolon taşıma kapasite hesabı.

20- Simetrik donatılı, iki yönde eşit moment etkili eğik eğilme ve eksenel basınç altındaki kare  kolon taşıma kapasite hesabı.

21- Kafa yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

22- İçi boş kafa yuvarlak kolon taşıma kapasite hesabı.

23- Çapraz kare kolon taşıma kapasite hesabı.

24- Dik altı kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

25- Altı kenarlı içi boş kolon taşıma kapasite hesabı.

26- İçi boş yuvarlak iç donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

27- Y kolon taşıma kapasite hesabı.

28- Z kolon taşıma kapasite hesabı.

29- X kolon taşıma kapasite hesabı.

30- Bombeli kolon taşıma kapasite hesabı.

31- Dikdörtgen içi boş çift sıra donatılı kolon taşıma kapasite hesabı.

32- H perde taşıma kapasite hesabı.

33- L perde taşıma kapasite hesabı.

34- İki göz kutu kolon taşıma kapasite hesabı.

35- Elip kolon taşıma kapasite hesabı.

36- Yanbombeli kolon taşıma kapasite hesabı.

37- Dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kolon taşıma kapasite hesabı.

38- Dairesel içi boş kolon taşıma kapasite hesab.

39- Dikdörtgen kolon taşıma kapasite hesabı.(2)

40- Ters V kolon kolon taşıma kapasite hesabı.

41- İstanbul 3. cü köprü kolon ayağı kapasite hesabı.

42- Üçgen kolon taşıma kapasite hesabı.(2)

43- Ters H kolon taşıma kapasitesi hesabı.

44- İçi boş üçgen kolon taşıma kapasitesi hesabı.

45- İçi boş yamuk kolon taşıma kapasitesi hesabı.

46- Köşeler yuvarlak kolon taşıma kapasitesi hesabı.

47- Üçgen kollu kolon taşıma kapasitesi hesabı.

48- Ters T kolon taşıma kapasitesi hesabı.

49- İçi boş çapraz kare kolon kolon taşıma kapasitesi hesabı.

50- İçi boş kafa yuvarlak çift sıra donatılı kolon taşıma kapasitesi hesabı.

51- Kafalar yuvarlak kolon taşıma kapasitesi hesabı.

52- Artı şeklinde kolon taşıma kapasite hesabı.(2)

53- U kolon taşıma kapasite hesabı.

54- Ters U kolon taşıma kapasite hesabı.

55- Yan U kolon taşıma kapasite hesabı.

56- İçi boş çift sıra donatılı altı kenarlı kolon taşıma kapasite hesabı.

57- Yan T kolon taşıma kapasite hesabı.

58- Ters L kolon taşıma kapasite hesabı.

 

( Kolon karşılıklı etki diyagramları hesapları ) excel dosyası sayfaları:

1- Altı kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

2- Sekiz kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

3- Sekizgen fretli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

4- Dikdörtgen iç boşluklu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

5- Yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

6- Dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(1)

7- "T" kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

8- "I" kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

9- "L" kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

10- Üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(1)

11- Köprü orta ayak (içi boş) kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

12- Artı şeklinde kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı (1).

13- Sekiz kenarlı içi boş kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

14- Kritik perde yüksekliği boyunca perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

15- Kritik perde yüksekliği boyunca dişli perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

16- Kritik perde yüksekliği boyunca "U" perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

17- Yamuk şeklinde kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

18- İçi boş yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

19- Kare fretli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

20- Simetrik donatılı, dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

21- Kafa yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

22- İçi boş kafa yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

23- Çapraz kare kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

24- Dik altı kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

25- Altı kenarlı içi boş kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı. 

26- İçi boş yuvarlak iç donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

27- Y kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

28- Z kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

29- X kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

30- Bombeli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

31- Dikdörtgen içi boş çift sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

32- H perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

33- L perde karşılıklı etki diyagramı hesabı.

34- İki göz kutu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

35- Elips kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

36- Yan bombeli kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

37- Dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

38- Dairesel içi boş kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

39- Dikdörtgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(2)

40- Ters V kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

41- İstanbul 3. cü köprü kolon ayağı karşılıklı etki diyagramı hesabı.

42- Üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.(2)

43- Ters H kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

44- İçi boş üçgen kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

45- İçi boş yamuk kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

46- Üçgen kollu kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

47- Köşeler yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

48- Ters T kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

49- İçi boş çapraz kare kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

50- İçi boş kafa yuvarlak çift sıra donatılı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

51- Kafalar yuvarlak kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı

52- Artı şeklinde kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı (2).

53- U kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

54- Ters U kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

55- Yan U kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

56- İçi boş çift sıra donatılı altı kenarlı kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı.

57- Yan T kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

58- Ters L kolon karşılıklı etki diyagramı hesabı .

 

( Çift donatılı kiriş moment kapasite hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çift donatılı dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı 

2- Çift donatılı tablalı kiriş moment kapasite hesabı 

3- Çift donatılı trapez kiriş moment kapasite hesabı 

4- Çift donatılı üçgen kiriş moment kapasite hesabı 

5- Çift donatılı içi boş dikdörtgen kiriş moment kapasite hesabı 

6- Çift donatılı yamuk kiriş moment kapasite hesabı 

7- Çift donatılı içi boş yamuk kiriş moment kapasite hesabı

8- Çift donatılı içi boş tablalı kiriş moment kapasite hesabı 

9- Çift donatılı köprü kiriş moment kapasite hesabı 

10- Çift donatılı ters kiriş moment kapasite hesabı 

11- Çift donatılı trapez kiriş moment kapasite hesabı 

12- Çift donatılı V kiriş moment kapasite hesabı 

13- Çift donatılı dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kiriş moment kapasite hesabı 

 

 ( minimum etriye hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kiriş minimum etriye hesabı.

2- Dikdörtgen kolon minimum etriye hesabı.

3- Dairesel kolon minimum etriye hesabı.

4- Perde minimum etriye hesabı.

 

( adnancakıroglu_erkanozer ) excel dosyası sayfaları:

1- Kolon donatı hesabı (Dört kenar boyunca eşit ve düzgün yayılı donatı hali)

2- Kolon donatı hesabı (Köşelerde ve kenar ortalarında toplanan sekiz eşit donatı hali)

3- Kolon donatı hesabı (Toplam donatının köşelerde 3/16 sının , kenar ortalarında 1/16 sının bulunması hali)

4- Kolon donatı hesabı (Dört köşede eşit donatı hali)

5- Kolon donatı hesabı (Karşılıklı iki kenarda eşit ve düzgün yayılı donatı hali)

(Adnan ÇAKIROĞLU - Erkan ÖZER formülleri İMO teknik dergi Ocak 1990 , 25-48 yazı 2)

 

 ( bag kirişi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki perde arası bağ kirişi hesabı. 

 

( içmesuyu_kanalizasyon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki hazne arası pompa gücü hesabı (1).

2- İki hazne arası pompa gücü hesabı (2).

3- İki hazne arası toplam yük kaybı hesabı.

4- Üç hazne arası toplam yük kaybı ve debi hesabı.

5- Üç hazne arası röletif enerji çizgisi hesabı.(1)

6-Üç hazne arası pompa ,röletif enerji çizgisi hesabı.(1)

7- Üç hazne arası pompa ,röletif enerji çizgisi hesabı.(2)

8- Üç hazne arası röletif enerji çizgisi hesabı.(2)

9- Trapez kesit kanal debi hesabı.

10- Üç hazne arası pompa ,röletif enerji çizgisi hesabı.(3)

11- Trapez kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

12- Üçgen kesit kanal debi hesabı.

13- Dikdörtgen kesit kanal debi hesabı.

14- Dairesel kesit kanal debi hesabı.

15- Üçgen kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

16- Dikdörtgen kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

17- Dairesel kesit yüzeysel sıçrama ile derinlik hesabı.

18- Ttapez kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

19- Üçgen kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

20- Dikdörtgen kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

21- Dairesel kesit kanal üniform akım derinliği hesabı.

22- Dikdörtgen kesit maxsimum eşik yüksekliği hesabı.

 

( plastik moment hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- I kesit plastik moment taşıma kapasitesi hesabı. 

 

 ( Ani sehim hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çift donatılı dikdörtgen kesit basit kiriş ani sehim hesabı 

2- Çift donatılı tablalı kesit basit kiriş ani sehim hesabı 

3- Çift donatılı tablalı kesit çerçeve kiriş ani sehim hesabı 

 

( Rijitlik merkezi hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- D değerlerine göre rijitlik merkezi ,kütle merkezi ,burulma momenti ,burulmadan dolayı kolonlara gelen kuvvetler hesabı.(yatayda 10, düşeyde 10 açıklığa kadar) 

2- Kolon Atalet momentine göre rijitlik merkezi ,kütle merkezi ,burulma momenti ,burulmadan dolayı kolonlara gelen kuvvetler hesabı.(yatayda 10, düşeyde 10 açıklığa kadar) 

 

( dairesel kolon donatı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dairesel kolon donatısı hesabı.

 

 (betonarme çatı ortası kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tek donatılı çatı ortası kiriş moment kapasite hesabı.

2- Tek donatılı çatı ortası kiriş donatı hesabı.

 

( ara donatılı kiriş moment taşıma hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Ara donatılı dikdörtgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

2- Ara donatılı tablalı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

3- Ara donatılı yamuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

4- Ara donatılı üçgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

5- Ara donatılı iç boşluklu dikdörtgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

6- Ara donatılı köprü kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.(1)

7- Ara donatılı içi boş yamuk kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

8- Ara donatılı içi boş tablalı kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

9- Ara donatılı tablalı iki kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

10- Ara donatılı sandık kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

11- Ara donatılı V kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

12- Ara donatılı ters kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

13- Ara donatılı dikdörtgen içi boş çift sıra donatılı moment taşıma kapasitesi hesabı.

14- Ara donatılı köprü kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.(2)

15- Ara donatılı İki göz kutu kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

16- Ara donatılı trapez kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

17- Ara donatılı dikdörtgen içi yuvarlak boşluklu kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

18- Ara donatılı çatı kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

19- Ara donatılı yarım çatı kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

20- Ara donatılı I kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.

21- Basınç donatısı iki sıra çekme donatısı iki sıra dikdörtgen kiriş moment taşıma kapasitesi hesabı.

22- Ara donatılı köprü kirişi moment taşıma kapasitesi hesabı.(3)

 

 (sürekli perde temeli hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Verilen düşey yüke göre sürekli perde temeli donatı ve demir metrajı hesabı.

 

( kolon taşıma hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Verilen dışmerkezlikle kolonun moment ve normal kuvvet taşıma kapasitesi hesabı.Donatı maksimum 10 sıraya kadar.

 

 (Kiriş kesme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çapı ve aralığı belli etriye kullanılması durumunda kiriş kesme kuvveti taşıma kapasitesi Vr hesabı. 

2- Minimum etriye kullanılması durumunda kiriş kesme kuvveti taşıma kapasitesi Vr hesabı. 

3- Hesap kesme kuvvetine göre etriye hesabı. 

 

( Sargılı kolon taşıma gücü hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Dışı çelik şeritle kaplı sargılı dairesel kolon taşıma gücü hesabı 

2- Sargılı dairesel kolon taşıma gücü hesabı 

3- Sargılı dikdörtgen kolon taşıma gücü hesabı 

 

 (U perde hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- U asansör perdesi temel donatı hesabı.

2- U asansör perdesi donatı hesabı.

 

  ( tekil temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tekil temel hesabı.

2- Pandül tekil temel hesabı.

3- Ekzantrik tekil temel hesabı.

4- Trapez tekil temel hesabı.

5- Yuvalı tekil temel hesabı.

6- Daire ve daire halkası biçimli tekil temel hesabı.

7- Eksenel yük ve eğik eğilme durumunda ankastre tekil temel hesabı.(köşe kolon.)

 

  ( balkon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Balkon (Konsol) donatı hesabı.

 

   ( iki yönde çalışan döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki yönde çalışan ,1 adet döşeme hesabı.

2- İki yönde çalışan ,yatayda 2 adet döşeme hesabı.

3- İki yönde çalışan ,yatayda 2 düşeyde 2 adet döşeme hesabı.

4- İki yönde çalışan ,yatayda 3 düşeyde 2 adet döşeme hesabı.

5- İki yönde çalışan ,yatayda 3 düşeyde 3 adet döşeme hesabı.

6- İki yönde çalışan ,yatayda 4 düşeyde 3 adet döşeme hesabı.

 

  ( tek yönde çalışan döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki tarafında konsol İki adet tek yönde çalışan döşeme hesabı.

2- İki tarafında konsol Üç adet tek yönde çalışan döşeme hesabı.

3- İki tarafında konsol Dört adet tek yönde çalışan döşeme hesabı.

 

     ( tek açıklık çatı döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tek açıklıklı çift yönde çalışan çatı döşeme hesabı.

 

  ( kaset döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İki doğrultuda çalışan ; 1 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

2- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 2 , düşeyde 1 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

3- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 2 , düşeyde 2 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

4- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 2 , düşeyde 3 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

5- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 3 , düşeyde 3 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

6- İki doğrultuda çalışan ;  yatayda 4 , düşeyde 4 açıklıklı  kaset döşeme hesabı.

 

  ( kazık taşıma gücü hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Killi zeminde kazık taşıma gücü hesabı.

2- Kumlu zeminde kazık taşıma gücü hesabı.

3- Killi - Kumlu zeminde kazık taşıma gücü hesabı.

 

   ( kazıklı temel hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tekil kazıklı temel hesabı.

 

   ( tekil kolon hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Bir ucu ankastre bir ucu serbest tekil kolon hesabı.

 

      ( kiriş atalet mom.hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Tam tablalı , yarım tablalı ve konsol&çıkma kiriş atalet momenti ve redör hesabı.

 

    ( kiriş yükleri hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kiriş yüklerini hesaplayan program.Sarı hücrelere rakam girilerek hesaplanıyor.

 

    ( ankastrelik momentleri ) excel dosyası sayfaları:

1- Ankastrelik momentlerini hesaplayan program.Sarı hücrelere rakam girilerek hesaplanıyor.

 

  ( rüzgar hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yapı rüzgar yükü hesabı.

2- Yapı A yüzünde oluşan emme rüzgar yüküne göre m² 'de izolasyon plastik dübel sayısı hesabı.

3- Reklam panosu rüzgar yükü ve konsol momenti hesabı.

 

    ( çerçeve kiriş betonarme ) excel dosyası sayfaları:

1-    1 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

2-    2 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

3-    3 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

4-    4 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

5-    5 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

6-    6 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

7-    7 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

8-    8 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

9-    9 açıklıklı betonarme kiriş hesabı.

 

   ( birleşik kolon temelleri hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1-  1 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

2-  2 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

3-  3 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

4-  4 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

5-  5 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

6-  6 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

7-  7 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

8-  8 açıklıklı birleşik kolon temel hesabı.

 

  ( Elastik zemine oturan kiriş temelleri hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1-  1 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

2-  2 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

3-  3 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

4-  4 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

5-  5 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

6-  6 açıklıklı elastik zemine oturan kiriş temel hesabı.

 

    ( merdiven hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Merdiven basamak yükseklik ve genişlik hesabı.

2- Basit kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(1 sahanlıklı.)

3- Sürekli kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(2 sahanlıklı.)

4- Sürekli kiriş şeklinde çalışan plak merdiven hesabı.(sahanlıklar konsol.)

5- Kırık plak sistem olarak çalışan plak sistem merdivenler.(1 sahanlıklı.)

6- Kıvrımlı plak biçimindeki sistem merdivenler. 

7- İki perde arasına konsol kiriş şeklinde çalışan kıvrımlı plak sistem merdiven hesabı.(2 sahanlıklı.)

8- Ara kat sahanlığı olan merdiven hesabı.

9- Tam açılım açısı 180 derece olan iki ucu ankastre helisel merdiven hesabı.

10- Tam açılım açısı 180 dereceden farklı olan iki ucu ankastre helisel merdiven hesabı.

 

   ( duvar altı temeli hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Duvar altı temeli hesabını yapan program.

 

    ( tek yönde dişli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- 1&3 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

2- 1&3 açıklıklı cross hesabı.

3- 2&4 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

4- 2&4 açıklıklı cross hesabı.

5- 3&5 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

6- 3&5 açıklıklı cross hesabı.

7- 4&6 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

8- 4&6 açıklıklı cross hesabı.

 

   ( çift yönde dişli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yatayda 4 düşeyde 4 açıklıklı dişli döşeme hesabı.

 

  ( öngerilmeli döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Öngerilmeli dikdörtgen boşluklu döşeme hesabı.

 

   ( yüksek kiriş hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yüksek kiriş hesabı (yük üstten.)

2- Yüksek kiriş hesabı (yük alttan.)

3- İki açıklıklı yüksek kiriş hesabı (yük alttan ve üstten.)

 

    ( kirişsiz döşeme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Yatayda 4 düşeyde 4 açıklıklı çerçeve kirişsiz döşeme hesabı.

2- Yatay aks cross moment hesapları.

3- Düşey aks cross moment hesapları.

 

     ( çerçeve cross ) excel dosyası sayfaları:

1-    1&3 açıklıklı cross hesabı

2-    2&4 açıklıklı cross hesabı

3-    3&5 açıklıklı cross hesabı

4-    4&6 açıklıklı cross hesabı

5-    5&7 açıklıklı cross hesabı

6-    6&8 açıklıklı cross hesabı

7-    7&9 açıklıklı cross hesabı

 

    ( çerçeve deprem hesabı ) excel dosyası sayfaları:

“EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİYLE”

1-Şartlar.

2-yo-y1-y2-y3 burkulma boyları tablosu.

3-Kat yükleri hesabı.

4-Kolon Ddeğerleri hesabı.

5-Birinci peryot hesabı.

6-İkinci peryot hesabı.

7-Kolon momentleri hesabı.

8-Göreleli kat ötelemesi kontrolu hesabı.

 

    ( peryot hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Eşdeğer deprem yükü yöntemiyle peryot hesabı.

 

     ( sürekli kiriş cross ) excel dosyası sayfaları:

1-    8&10 açıklıklı cross hesabı

2-    7&9 açıklıklı cross hesabı

3-    6&8 açıklıklı cross hesabı

4-    5&7 açıklıklı cross hesabı

5-    4&6 açıklıklı cross hesabı

6-    3&5 açıklıklı cross hesabı

7-    2&4 açıklıklı cross hesabı

 

      ( döşeme & kiriş donatı boy hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1-    Çift doğrultuda çalışan (DÜZ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

2-    Tek doğrultuda çalışan (DÜZ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

3-    Çift doğrultuda çalışan (NERVÜRLÜ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

4-    Tek doğrultuda çalışan (NERVÜRLÜ DONATILI) döşeme için donatı boy hesabı.

5-     Kiriş boyuna donatı boy hesabı.

 

      ( kolon donatı etriye konumu ) excel dosyası sayfaları:

1- Kolon boyuna donatının düzenlenmesi ve etriye sıklaştırma bölgelerinin tayinini hesaplayan sayfa.

 

      ( istinat duvarı  hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Konsol tipi istinat duvarı yaklaşık boyutlandırma hesabı.

2- L tipi istinat duvarı hesabı.

3- Açılı zemin T tipi istinat duvarı hesabı.

4- Açısız T tipi istinat duvarı hesabı.

5- Sıvı itkili istinat duvarı hesabı.

6- Kazıklı istinat duvarı hesabı.

7- Hafifletme konsollu ağırlık istinat duvarı hesabı.

8- Hafifletme konsollu istinat duvarı hesabı.

9- Nervürlü istinat duvarı hesabı.

10- Taş ağırlık istinat duvarı hesabı.

11- Bağlı gömme ankastre palplanj hesabı.

12- Gömme ankastre palplanj hesabı.

13- Çakma palplanj hesabı.

14- Toprakarme istinat duvarı hesabı

15- Ağırlık istinat duvarı hesabı.

16- Dayanma yapısına (istinat) etkiyen yükler hesabı.

17- Temelde dişli gövdede hafifletme konsollu istinat duvarı hesabı.

 

     (toptan göçme hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Açılı zemin taş duvar istinat duvarı toptan göçme tahkiki.

2- Açılı zemin L tipi istinat duvarı toptan göçme tahkiki.

3- Açılı zemin T tipi istinat duvarı hesabı toptan göçme tahkiki..

 

      ( depo hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Küçük dikdörtgen depo hesabını yapan program.

 

      ( çelik çatı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Verilen trapez kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(1)

2- Verilen trapez kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(2)

3- Verilen üçgen kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(1)

4- Verilen üçgen kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları kaynak hesabı.(2)

5- Verilen üçgen kesit makasın statik hesabı ve düğüm noktaları bulon hesabı.

 

 

          ( cremona hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Üçgen kafes (1) kiriş düşey yük cremonası.

2- Üçgen kafes (1) kiriş rüzgar yükü cremonası.

3- Üçgen kafes (1) kiriş çubuk kuvvetleri hesabı.

4- Trapez kafes kiriş (1) düşey yük cremonası.

5- Trapez kafes kiriş (1) rüzgar yükü cremonası.

6- Trapez kafes kiriş (1) çubuk kuvvetleri hesabı.

7- Üçgen kafes kiriş (2) düşey yük cremonası.

8- Üçgen kafes kiriş (2) rüzgar yükü cremonası.

9- Üçgen kafes kiriş (2) çubuk kuvvetleri hesabı.

10-Trapez kafes kiriş (2) düşey yük cremonası.

11- Trapez kafes kiriş (2) rüzgar yükü cremonası.

12- Trapez kafes kiriş (2) çubuk kuvvetleri hesabı.

13- Üçgen kafes kiriş (3) düşey yük cremonası.

14- Üçgen kafes kiriş (3) rüzgar yükü cremonası.

15- Üçgen kafes kiriş (3) çubuk kuvvetleri hesabı.

 

      ( çelik birleşim hesapları 1 ) excel dosyası sayfaları:

1- Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (1).

2- Çekme çubuğu kaynak hesabı.

3- Alt başlıkta yarım I profil çekme çubuğu eki hesabı.

4- Kafes kiriş mesnet düğüm noktası hesabı.

5- Kiriş hesabı.

6- Kafes kiriş üst başlık ve dikme hesabı.

7- İki adet I  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

8- İki adet ters U  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

9- Dört adet eşit kollu korniyerden yapılmış her iki yönde kaynaklı bağ levhalı basınç çubuğu hesabı.

10- Kaynaklı birleşim basit kiriş hesabı.

11- Kiriş ek hesabı.

12- İki adet düz U  profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

13- I profil kesitli bir çekme çubuğu hesabı.

14- Köşe kolon kiriş birleşimi hesabı.

15- I profil çekme çubuğu eki hesabı.

16- Korniyer çekme çubuğu eki hesabı.

17- İçe bakan U profil çekme çubuğu eki hesabı.

18- Ek laşeli kolon eki hesabı.

19- Dışa bakan U profil çekme çubuğu eki hesabı

20- Taban levhalı kiriş meneti hesabı.

21- Hal konstrüksiyon kolonu hesabı.

 

      ( çelik birleşim hesapları 2 ) excel dosyası sayfaları:

1-Kafes kiriş üst başlık birleşim hesabı.

2-Ankastre takviyeli I profil kolon ayağı hesabı (1).

3-Çerçeve köşe kolon kiriş birleşim hesabı.

4-Eğimli (1) çerçeve köşe hesabı.

5-Eğimli (2) çerçeve köşe hesabı.

6-Kaynaklı kolon eki hesabı.

7-Kaynaklı eksantrik kolon eki hesabı.

8-Kafes kiriş alt başlık düğüm noktası birleşim hesabı.

9-İki adet U profil ters ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

10-İki adet U profil yan ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

11-İki adet U profil düz ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

12-Bir adet U profil ters ve bir adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

13-Üç adet U profil profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

14-İki adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

15-İki adet eşit kollu korniyerden yapılmış levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

16-İki adet korniyerden yapılmış kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

17-İki adet yanyana U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

18-Çeşitli tek parçalı basınç çubukları hesabı.

19-Kafes kiriş alt başlık çekme çubuğu birleşim hesabı.

20-Kafes kiriş alt başlık ile diyagonal basınç çubuğu birleşim hesabı.

21-Bir adet I profilin her iki yanına levha kaynatılarak oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

 

     ( çelik birleşim hesapları 3 ) excel dosyası sayfaları:

1-I profil küt kaynak eki hesabı.

2-I profil levha kaynaklı küt kaynak eki hesabı.

3-Mütemadi kiriş hesabı.

4-Çift kollu korniyerden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

5-Konsol levha birleşimi hesabı.

6-Üç adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

7-Takviyeli I profil kaynaklı basit kiriş hesabı.

8-İki U profil arası U profillle birleştirilmiş basınç çubuğu hesabı.

9-Kaynaklı birleşim basit kiriş levha uzunluk hesabı.

10-Kiriş bağlantı hesabı.

11-U ve I profilden teşkil edilmiş basit kiriş hesabı.

12-İki adet I profil normal kuvvet altında kolon ayağı hesabı.

13-Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (2).

14-Normal kuvvet altındaki I profil takviyesiz kolon ayağı hesabı.

15-Ankastre takviyeli I profil kolon ayağı hesabı (2).

16-Normal kuvvet altındaki ızgara I profil kolon ayağı hesabı.

17-Düz çerçeve köşe birleşim hesabı.

18-Normal kuvvet altındaki I profil takviyeli kolon ayağı hesabı (3).

19- I , U , kutu ve boru profil basit kiriş hesabı.

20-Takviyeli I profil bulonlu basit kiriş hesabı.

 

     ( çelik birleşim hesapları 4 ) excel dosyası sayfaları:

1-Mafsallı kolon ayağı hesabı.

2-Kaynaklı levhalı diyagonal bağlantılı iki adet  I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

3- Blonlu kiriş kolon birleşim hesapları (1).

4- Blonlu kiriş kolon birleşim hesapları (2).

5- Çatı ortası kiriş birleşim hesabı.

6- Kren konsolu birleşim hesabı.

7- Bulonlu I profil kolon ek hesabı.

8- Bulonlu iki adet içe bakan U profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

9- Bulonlu iki adet I profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

10- Bulonlu üç adet I profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

11-Bulonlu L profil diyagonal bağlantılı iki adet  U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

12-Bir yönde kaynaklı L profil diyagonal bağlantılı diğer yönde kaynaklı levha bağlantılı dört adet içe bakan U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

13-Bir yönde bulonlu L profil diyagonal bağlantılı diğer yönde bulonlu levha bağlantılı dört adet içe bakan U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

14-Sekiz adet eşit kollu korniyerden yapılmış levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

15-Bulonlu levha ve korniyerden imal edilmiş basit mesnet kiriş hesabı.

16-İki adet I profil arası iki adet U profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

17-İki adet U profil arası iki adet I profilden yapılmış basınç çubuğu hesabı.

18-İki adet I profil ve dört adet U profilden yapılmış levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

19-İki adet eşit kollu korniyerden yapılmış levha bulonlu basınç çubuğu hesabı.

20-İki adet I profil arası bir adet yatay I profil kaynaklı olarak yapılmış basınç çubuğu hesabı.

21- Bulonlu iki adet dışa bakan U profilden yapılmış levhalı basınç çubuğu hesabı.

22- Sürekli kiriş kolon birleşim hesabı.

23- Bulonlu iki adet dışa bakan U profilden yapılmış kolon eki hesabı.

 

   ( çelik birleşim hesapları 5 ) excel dosyası sayfaları:

1- Basit mesnetli üçgen gergili kiriş hesabı.

2- Basit mesnetli trapez gergili kiriş hesabı.

3- Alın levhalı 8 adet bulonlu kolon-kiriş birleşim hesabı (Deprem yönetmeliği şekil 4A.1).

4- Takviyeli ,Alın levhalı 16 adet bulonlu kolon-kiriş birleşim hesabı (Deprem yönetmeliği şekil 4A.2)

5- Kesme kuvveti altında bulonlu mütemadi kiriş birleşim hesabı.(1)

6- Kesme kuvveti altında bulonlu mütemadi kiriş birleşim hesabı.(2)

7- Kesme kuvveti + moment altında bulonlu mütemadi kiriş birleşim hesabı.

8- Döşeme enleme kiriş bulonlu birleşim hesabı.

9- Yardımcı korniyerle bağlı çekme çubuğu bulonlu birleşim hesabı.

10- Çift U profil ile levha bulonlu birleşim hesabı.

11- İki çekme çubuğu levhası ile tek levha bulonlu birleşim hesabı.

12- Ek levhalı yarım I profil çekme çubuğu bulonlu birleşim hesabı.

13- Yanyana iki adet I profil ek levhalı kaynaklı çekme çubuğu birleşim hesabı.

14- Dik yönde orta noktalarından tutulu tek açıklıklı çerçeve tahkiki hesabı.

15- Başlıkta 8 bulonlu, gövdede 6 bulonlu levhalı I profil kiriş eki hesabı.

16- Sekiz adet bulonlu ankastre I profil kolon ayağı hesabı.

17- Bina kat orta kolon tahkiki.

18- İçe bakan iki adet U profil arası levha kolon tahkiki.

19- Çift taraflı ara takviyeli basit kiriş hesabı.

20- İç tarafı yuvarlak başlıklı kolon kiriş birleşim hesabı.

 

  ( çelik birleşim hesapları 6 ) excel dosyası sayfaları:

1- Bir levhanın diğer bir levhaya konsol küt kaynakla bağlantı hesabı.

2- Konsol I profil kaynak hesabı.

3- Çift kollu iki adet korniyer ile levha bulonlu birleşim hesabı.

4- Çift kollu bir adet korniyer ile levha bulonlu birleşim hesabı.

5- İçe bakan U profil arasında küt kaynaklı levhalı basınç çubuğu hesabı.

6- Dört adet bulonlu levhalı I profil gerber mafsalı tahkiki.

7- Üç adet bulonlu levhalı I profil gerber mafsalı tahkiki.

8- İki adet levha ,içe bakan iki eşit kollu korniyer ve bir adet I profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

9- İki adet levha ,dışa bakan iki eşit kollu korniyer ve bir adet I profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

10- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (1).

11- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (2).

12- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (3).

13- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (4).

14- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş alt başlık bulonlu birleşim hesabı (5).

15- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (1).

16- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (2).

17- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (3).

18- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (4).

20- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (5).

20- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş üst başlık bulonlu birleşim hesabı (6).

21- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş mesnet bulonlu birleşim hesabı (1).

22- Tek veya çift korniyerlerden oluşan kafes kiriş mesnet bulonlu birleşim hesabı (2).

23- Üç sıra bulonlu çekme çubuğu hesabı.

 

  ( çelik birleşim hesapları 7 ) excel dosyası sayfaları:

1- İçerisi sıvı dolu çelik küre hesabı.

2- İçerisi sıvı dolu üstü açık silindirik çelik depo hesabı.

3- Beton ve çelik kompozit kesit basit kiriş hesabı.

4- Sürekli iki açıklıklı kompozit kiriş hesabı.

5- Basit mesnet iki kirişli çelik merdiven hesabı.

6- Sadece moment etkisinde kolon kiriş birleşim hesabı.

7- İki adet U profil bulonlu ek levhalı çekme çubuğu eki hesabı.

8- Tek korniyer bulonlu ek levhalı çekme çubuğu eki hesabı.

9- Çift korniyer bulonlu ek levhalı çekme çubuğu eki hesabı.

10- Kafes kiriş alt başlık yarım I profil kaynaklı çekme çubuğu eki hesabı.

11- Korniyer ve levha ekleriyle oluşturulmuş korniyer çekme çubuğu eki hesabı.

12- Normal kuvvet altında yuvarlak kolon ayağı hesabı (çap 200 mm 'ye kadar.)

13- Kafes kiriş-kolon kayıcı mesnet kaynaklı birleşim hesabı.

14- Bulonlu iki U profil ve bir adet I profilden yapılmış basit mesnet kiriş hesabı.

15- Yuvarlak başlıklı kolon-kiriş kaynaklı birleşim hesabı.

16- Levhalı ,bulonlu iki korniyerden oluşan basınç çubuğu hesabı.

17- Levhalı ,bulonlu dört adet I profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

18- Levhalı ,bulonlu dört adet U profilden oluşan basınç çubuğu hesabı.

19- Başlıkta 6 bulonlu, gövdede 8 bulonlu levhalı I profil kiriş eki hesabı.

20- Dört adet eşit kollu korniyerden yapılmış bir tarafı bulonlu bağ levhalı diğer tarafı bulonlu korniyer kafes bağlantılı basınç çubuğu hesabı.

21- Üst üste koyulmuş I profil basit kiriş hesabı.

22- İki adet içe bakan yapışık U profil basit kiriş hesabı.

23- Bir adet I profil bulonlu çekme çubuğu eki hesabı.

 

( çelik birleşim hesapları 8 ) excel dosyası sayfaları:

1- Baklava saç kompozit döşeme hesabı.

2- Karma kolon hesabı.

3- Yarı gömme kolon hesabı.

4- Dolma kutu karma kolon hesabı.

5- Alın levhalı döşeme kirişi-kat kirişi bulonlu birleşim hesabı.(1)

6- Alın levhalı döşeme kirişi-kat kirişi bulonlu birleşim hesabı.(2)

7- Alın ve alt kısmı korniyerli döşeme kirişi-kat kirişi bulonlu birleşim hesabı.

8- Tek korniyer ile oluşturulmuş çekme çubuğunun levha ile kaynaklı birleşim hesabı.

9- İki adet I profilden yapılmış bulonlu levha kafes bağlantılı basınç çubuğu hesabı.

10- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet dışa bakan U profilden yapılmış bulonlu basınç çubuğu hesabı.

11- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet içe bakan U profilden yapılmış bulonlu basınç çubuğu hesabı.

12- Alt ucu ankastre üst ucu mafsal yatay düzgün yayılı yük ve düşey yük altında kolon tahkiki.

13- İki adet I profil bir tarafı bulonlu bir tarafı kaynaklı levha ile oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

14- Yanlardan çıkıntılı yapma kutu kesit basınç çubuğu hesabı.

15- Bir adet I profil başlıklarına levha kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

16- İki adet I profil arasına yatay bir adet I profil kaynatılarak oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

17- Bir adet I profil yanlarına artı şeklinde yarım I profil kaynatılarak oluşturulan basınç çubuğu hesabı.

18- Makas hesabına esas yüklerin ve aşık hesabı.

19- İki eşit kollu korniyerden yapılmış alın kaynaklı kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

20- Tek eşit kollu korniyerden yapılmış alın kaynaklı kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

21- Tek eşit kollu korniyerden yapılmış kafes kiriş çekme çubuğu hesabı.

22- Üç levha bulonlu çekme çubuğu eki hesabı.

 

( çelik birleşim hesapları 9 ) excel dosyası sayfaları:

1- Ana kirişe bağlanan ara levhasız petek kiriş hesabı.

2- Ana kirişe bağlanan ara levhalı petek kiriş hesabı.

3- Mesnet üstüne oturan ara levhalı petek kiriş hesabı.

4- Mesnet üstüne oturan ara levhasız petek kiriş hesabı.

 

( çelik birleşim hesapları 10 ) excel dosyası sayfaları:

1- İki açıklıkta sürekli L/3 'te gergili U profil takviyeli I profil aşıkta iki eksende eğilmeli burulma hesabı.

2- İki açıklıkta sürekli L/3 'te gergili L profil takviyeli I profil aşıkta iki eksende eğilmeli burulma hesabı..

3- İki adet eşit kollu korniyerden oluşan kafes kiriş üst başlık tahkiki hesabı.

4- Normal kuvvet ve düzgün yayılı yük etkisinde iki adet U profilden oluşan levha kaynaklı kolon hesabı.

5- Çerçeve mafsallı kolon kiriş bulonlu birleşim hesabı.

6- Basit kiriş yatayda 1 sıralı düşeyde 2-3-4-5-6 sıralı bulonlu birleşim hesabı.

7- Basit kiriş yatayda 2 sıralı düşeyde 2-3-4-5-6 sıralı bulonlu birleşim hesabı.

8- Basit kiriş yatayda 2 sıralı düşeyde şaşırtmalı 2-3-4-5-6 sıralı bulonlu birleşim hesabı.

9- Kafes kiriş üst başlık ile dikme birleşim levhalı kaynak hesabı.

10- Kafes kiriş üst başlık ,dikme ve diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

11- Kafes kiriş alt başlık ,dikme ve diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

12- Kafes kiriş tepe noktasında üst başlık ile dikme birleşim levhalı kaynak hesabı.

13- Kafes kiriş alt başlık ,iki adet diyagonal ve dikme birleşim levhalı kaynak hesabı.

14- Kafes kiriş tepe noktasında üst başlık ile iki adet diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

15- Kafes kiriş alt başlık ile iki adet diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

16- Kafes kiriş üst başlık ile alt başlık birleşim levhalı kaynak hesabı.

17- Kafes kiriş köşe üst başlık diyagonal birleşim levhalı kaynak hesabı.

18- Kompozit kesit basit kiriş hesabı.

19- Gövdede yatayda 20 sıraya kadar (düz) düşeyde 2 sıra ve bir başlıkta bir tarafta 20 adet bulona kadar kiriş eki hesabı.

20- Gövdede yatayda 20 sıraya kadar (şaşırtmalı) düşeyde 2 sıra ve bir başlıkta bir tarafta 20 adet bulona kadar kiriş eki hesabı.

 

 ( çelik birleşim hesapları 11 ) excel dosyası sayfaları:

1- Yatay ve düşey yük etkisinde I profil kolon ayağı hesabı.

2- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet dışa bakan U profilden yapılmış kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

3- Ortada bir adet I profil yanlarda birer adet içe bakan U profilden yapılmış kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

4- İki adet I profil arası iki adet U profille oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

5- İki adet U profil arası bir adet I profille oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

6- İki adet U profil  ve bir adet I profil arası yatay iki adet I profilden oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

7- Üç adet I profil kafes bağlantılı bulonlu basınç çubuğu hesabı.

8- Artı şeklinde yapma profilden oluşturulan kaynaklı basınç çubuğu hesabı.

9- I profilden yapılmış kafes kiriş üst başlık, diyagonal ve dikme kaynaklı birleşim hesabı (levhasız.)

10- I profilden yapılmış kafes kiriş üst başlık, diyagonal ve dikme kaynaklı birleşim hesabı (levhalı.)

 

( çelik birleşim hesapları 12 ) excel dosyası sayfaları:

1- Gövdede yatayda 20 sıraya kadar düşeyde 20 sıra ve bir başlıkta bir tarafta 20 adet bulona kadar kiriş eki hesabı.

 

 ( ahşap çatı makas hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Üçgen kesit bulonlu ahşap çatı makası statik ve birleşim hesapları.

 

 ( ahşap birleşim hesapları 1 ) excel dosyası sayfaları:

1- Basınca çalışan alt başlık diyagonal tek dişli birleşim hesabı.

2- Basınca çalışan alt başlık diyagonal iki dişli birleşim hesabı.

3- Kafes kiriş basınca çalışan iki diyagonal ile dikme düğüm noktası göğüsleme iki dişli birleşim hesabı.

4- Basınca çalışan alt başlık diyagonal tek dişli ilave ahşaplı çivili birleşim hesabı.

5- Çekmeye çalışan alt başlık diyagonal çelik levhalı çivili birleşim hesabı.

6- Çekmeye çalışan alt başlık diyagonal çelik levhalı sekiz adet bulonlu birleşim hesabı.

7- Çivili beş adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

8- Çivili üç adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

9- Bulonlu beş adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

10- Bulonlu üç adet ahşap çekme çubuğu eki hesabı.

11- Ahşap yapılar çeşitli tek parçalı basınç çubukları hesabı.

12- İki adet dikdörtgen ahşap arası bağ tahtası ile oluşturulmuş çivili basınç çubuğu hesabı.

13- İki adet dikdörtgen ahşap arası diyagonal bağ ile oluşturulmuş çivili basınç çubuğu hesabı

14- Kare ,dikdörtgen ve daire kesit basit kiriş hesabı.

15- Dikdörtgen sandık kesit çivili basınç çubuğu hesabı.

16- Yapışık üç adet ahşaptan oluşan çivili basınç çubuğu hesabı.

17- Üç adet ahşaptan I şeklinde oluşturulmuş çivili basit kiriş hesabı.

18- Beş adet ahşaptan I şeklinde yapılmış çivili basınç çubuğu hesabı.

19- Dört adet ahşaptan sandık şeklinde oluşturulmuş çivili basit kiriş hesabı.

20- Çatı mertek hesabı.

21- Yüksekliği fazla olan gövdesi 45 derece ahşapla kaplı çivili basit kiriş hesabı.

22- Bulonlu iki adet yapışık ahşap basınç çubuğu hesabı.

23- Altbaşlık dikme çivili laşeli birleşim hesabı.

24- Balkon kirişi kesit tahkiki.

 

   ( şev stabilite hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Derin kayma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.(isveç dilim yöntemiyle.)

2- Burun kayma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.(isveç dilim yöntemiyle.)

3- Sonsuz şev kayma stabilite güvenlik sayısı hesabı.

4- Sonsuz şev blok kayma stabilite güvenlik sayısı hesabı.

5- Sonlu dönmeli şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.

6- Yol yarma şev stabilite güvenlik sayısı hesabı.

7- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin kum )

8- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin yumuşak-orta sert kil )

9- Derin dik kanal kazısı tahkimatı hesabı.( zemin sert kil-fisürlü "çatlaklı"  kil )

 

    ( kolon etkili boy katsayısı hesabı ) excel dosyası:

1- Kolonun yanal deplasman önlenip önlenmemesi durumuna göre K katsayısı hesabı.

 

      ( izostatik makas hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İzostatik üçgen kafes kiriş (1) hesabı.

2- İzostatik üçgen kafes kiriş (2) hesabı.

3- İzostatik üçgen kafes kiriş (3) hesabı.

4- İzostatik üçgen kafes kiriş (4) hesabı.

5- İzostatik üçgen kafes kiriş (5) hesabı.

6- İzostatik üçgen kafes kiriş (6) hesabı.

7- İzostatik üçgen kafes kiriş (7) hesabı.

8- İzostatik üçgen kafes kiriş (8) hesabı.

9- İzostatik üçgen kafes kiriş (9) hesabı.

10- İzostatik üçgen kafes kiriş (10) hesabı.

11- İzostatik üçgen kafes kiriş (11) hesabı.

12- İzostatik üçgen kafes kiriş (12) hesabı.

13- İzostatik üçgen kafes kiriş (13) hesabı.

14- İzostatik üçgen kafes kiriş (14) hesabı.

15- İzostatik üçgen kafes kiriş (15) hesabı.

16- İzostatik üçgen kafes kiriş (16) hesabı.

17- İzostatik trapez kafes kiriş (1) hesabı.

18- İzostatik trapez kafes kiriş (2) hesabı.

19- İzostatik trapez kafes kiriş (3) hesabı.

20- İzostatik trapez kafes kiriş (4) hesabı.

21- İzostatik trapez kafes kiriş (5) hesabı.

22- İzostatik trapez kafes kiriş (6) hesabı.

23- İzostatik trapez kafes kiriş (7) hesabı.

24- İzostatik trapez kafes kiriş (8) hesabı.

25- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (1) hesabı.

26- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (2) hesabı.

27- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (3) hesabı.

28- İzostatik dikdörtgen kafes kiriş (4) hesabı.

29- İzostatik kademeli kafes kiriş hesabı.

30- İzostatik dairesel kafes kiriş (1) hesabı.

31- İzostatik dairesel kafes kiriş (2) hesabı.

32- İzostatik dairesel kafes kiriş (3) hesabı.

33- İzostatik dairesel kafes kiriş (4) hesabı.

34- İzostatik dairesel kafes kiriş (5) hesabı.

35- İzostatik üstgeçit kafes kiriş hesabı.

36- İzostatik nehir geçişi köprü kafes kiriş (1) hesabı.

37- İzostatik nehir geçişi köprü kafes kiriş (2) hesabı.

38- İzostatik nehir geçişi köprü kafes kiriş (3) hesabı

39- İzostatik çerçeve kafes kiriş (1) hesabı.

40- İzostatik çerçeve kafes kiriş (2) hesabı.

41- İzostatik çerçeve kafes kiriş (3) hesabı.

42- İzostatik çerçeve kafes kiriş (4) hesabı.

43- İzostatik çerçeve kafes kiriş (5) hesabı.

44- İzostatik çerçeve kafes kiriş (6) hesabı.

45- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(1)

46- İzostatik kule kafes kiriş hesabı.

47- İzostatik dört göz üçgen kafes kiriş hesabı.

48- İzostatik konsol kafes kiriş (1) hesabı.

49- İzostatik konsol kafes kiriş (2) hesabı.

50- İzostatik konsol kafes kiriş (3) hesabı.

51- İzostatik çıkmalı kafes kiriş hesabı.

52- İzostatik vinç kafes kiriş hesabı.

53- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(2)

54- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(3)

55- İzostatik trapez kafes kiriş A noktası düşey yer değiştirme hesabı

56- İzostatik sundurma kafes kiriş hesabı.(5)

57- İzostatik çerçeve kafes kiriş (7) hesabı.

 

   ( izostatik çerçeve hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- İzostatik çerçeve (1) hesabı.

2- İzostatik çerçeve (2) hesabı.

3- İzostatik çerçeve (3) hesabı.

4- İzostatik çerçeve (4) hesabı.

5- İzostatik çerçeve (5) hesabı. 

6- İzostatik çerçeve (6) hesabı. 

7- İzostatik tekil yük etkisinde kablo hesabı.

8- İzostatik düzgün yayılı yük etkisinde kablo hesabı.

9- İzostatik 3 mafsallı kemer kesit zorları hesabı (1)

10- İzostatik 3 mafsallı kemer kesit zorları hesabı (2)

11- İzostatik 3 mafsallı kemer kesit zorları hesabı (3)

12- İzostatik 2 göz çerçeve kesit zorları hesabı

 

  ( yol bilgisi ) excel dosyası:

1- Yatay kurp hesabı.

2- Yatay kurp görüş uzunluğu hesabı.

3- Emniyetli fren uzunluğu hesabı hesabı.

4- Dever hesabı ve rekortman boyu hesabı hesabı.

5- Parabolik düşey kurp hesabı.

6- Dairesel düşey kurp hesabı.

 

 (prefabrik öngermeli kiriş açıklık ortası sehim hesabı ) excel dosyası:

1- Öngerme kablosu yamuk şeklinde olması hali.

2- Öngerme kablosu V şeklinde olması hali.

3- Öngerme kablosu düz şekilde olması hali.

 

   ( hasır çelik hesabı ) excel dosyası:

1- Püskürtme betonu atılmış yüzeydeki bindirmeli hasır çelik miktarını hesaplayan program sayfası.

 

      ( 3.derece denklem hesabı ) excel dosyası:

1- Üçüncü dereceden denklemin köklerini hesaplayan sayfa.

 

      ( formüller hesabı ) excel dosyası:

1- Sarı hücrelere rakam girilerek Çeşitli kesişimleri hesaplayan program sayfası.

 

     ( alan-hacim ) excel dosyası sayfaları:

1- Kot ve mesafeler girilerek cross yöntemiyle alan hesabı yapan sayfa.

2- Birinci sayfada hesaplanan alanların hacimlerini hesaplayan sayfa.

3- Girilen kot ve mesafelerin (noktaların) çizimlerini gösteren sayfa.

 

     ( kazık spiral donatı boy hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kazık için verilen sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

 

      ( kenar hendek kazı hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Otoyol için kenar hendek kazı hacmini hesaplayan proğram.Otoyolun eksenine göre hendeğin yatay ve düşey yöndeki uzaması göz önünde bulundurulmuştur.

2- Kenar hendek beton alan hesabı.

 

    ( klotoit hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Çok nokta için klotoit hesabı verilen sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

2- Tek nokta için klotoit hesabı.

 

     ( semt uzunluk hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Kurb aplikasyon hesabı sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

2- Çeşitli koordinatlara göre semt ve uzunluk hesapları sarı hücrelere rakam girilerek bulunur.

 

     ( bindirme boy hesabı ) excel dosyası sayfaları:

1- Sabit bindirme tipine göre demir boylarını hesaplayan proğram.

2- Değişken bindirme tipine göre demir boylarını hesaplayan proğram.

 

    ( şatkrit hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- Püskürtme betonu alanını üçgenleme metodu ile hesabı.

 

( Metraj hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- V kanal metraj hesabı (beton ve hasır çelik miktarı hesaplaması).

2- Kazık demir metrajı hesabı (5 adet kafese kadar.)

 

     ( proje&fenni ücret hesabı ) excel dosyası sayfaları :

1- TMMOB inşaat mühendisler odası proje ve fenni mesuliyet hizmet bedelleri hesap sayfası.